<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4832873&amp;fmt=gif">

It-säkerhetsbolag fyller kassan – nya vd:n sålde till Google

It-säkerhetsbolaget Defentry grundades 2015 av Farid Lalami och Christer
Hernestig, efter att den sistnämnde fått sin identitet stulen. Hackarna gjorde
olika köp i hans namn och försökte till och med ansöka om banklån, ett
växande problemet som bolagets mjukvara ska råda bot på.

”Det handlar om cybersäkerhet för den breda massan. Vi hjälper till att
bevaka en persons hela identitet. Egentligen använder vi exakt samma metod
som hackarna själva, för att kunna upptäcka en identitetsstöld i ett tidigt
skede”, säger Defentrys vd Anders Malmström.

Defentry övervakar till exempel det slutna internet, som brukar kallas för
darkweb, för att upptäcka när en persons uppgifter har exponerats i ett
dataintrång. Det kompletterar man med att följa förändringar i offentliga
register som folkbokföringen, då bedragare ibland styr om offrets post för att
kunna handla eller ta ut nya kreditkort i dennes namn.

Bolaget kan därmed i ett tidigt skede slå larm till sina användare, vilket görs
genom en app, kombinerat med handfasta råd om hur de sedan ska agera.

”Det som särskiljer oss från många andra är att vi arbetar proaktivt. Från det
att ett lösenord har läckt, eller andra känsliga uppgifter, dröjer det ofta en tid
innan det utnyttjas. Den tiden är kritisk. Många använder dessutom samma
eller liknande lösenord både privat och i tjänsten, vilket gör det ännu
viktigare att agera”, säger Anders Malmström.

Än så länge är dock omsättningen relativt blygsam. Under 2021, det senast
redovisade räkenskapsåret, omsatte Defentry 7,6 miljoner kronor med ett
minusresultat på 9,3 Mkr. Bolaget distribuerar sin tjänst till konsumenter
genom samarbeten med andra företag, hittills handlar det framför allt om
försäkringsbolag.

”Vi kommer stänga 2022 med en tillväxt på ungefär 50 procent. Nu har vi
byggt upp en bra plattform som vi kan växa från, när vi skalar upp affären och
lämnar startupfasen. Vi ska stärka vår position i Norden, där vi finns i dag,
men sedan handlar det om en expansion till Västeuropa. Fokus är tillväxt”,
säger Anders Malmström, som tillägger att sektorer som bank, energi och
telekom är av intresse för bolaget framöver.

Konkurrens saknas dock inte på marknaden, till exempel kan även Google
varna sina användare för att deras lösenord har exponerats vid olika
dataintrång. 

”Det finns absolut konkurrenter. Men Google söker bara av visa källor medan
vi har ett bredare omfång. Vi tror dessutom vi kan göra det bättre och
snabbare.”

För att finansiera expansionen har Defentry nu tagit in 22 Mkr i en
nyemission, som enligt Anders Malmström blev övertecknad. Pengarna
kommer framför allt från bolagets befintliga delägare, medan en av de nya
investerarna är Pär Pettersson som var med och grundade Moderna
Försäkringar och Svedea.

Affären sker till samma pris som Defentrys senaste kapitalanskaffning i fjol,
vilket motsvarar en värdering på 87 Mkr utan de nya pengarna inräknade,
enligt handlingar från Bolagsverket.

”Det här är ett styrkebesked. Pengarna gör att vi kan bevisa Defenty på
marknaden under 2023, mot slutet av året planerar vi en ny
finansieringsrunda”, säger Anders Malmström.

Anders Malmström tog över vd-rollen på Defentry i fjol. Han hade senast
samma tjänst på Foreseeti, ett annat svenskt it-säkerhetsbolag vars affärsidé
var att hjälpa företag att hitta sårbarheter i deras tekniska system och
genomföra attacksimuleringar. Det såldes till Google i mars 2022, vilket Di
rapporterade om, för en okänd summa.

”Jag gillar att arbeta med tekniktunga bolag som står inför en
kommersialisering. Det var en fantastisk resa med Foreseeti som slutade i en
exit, och dessutom till Google, men kände mig inte färdig med just
cybersäkerhet. Det kommer bara bli ännu viktigare framöver, givet
digitaliseringen och den geopolitiska turbulensen i världen”, säger han.
 

About Defentry

Defentry is a Nordic cyber safety company that provides a real-time 24/7 digital monitoring and alert service.  Defentry’s SaaS platform collects global data and perform analyses on critical cyber threats. The data is aggregated and processed in Defentry’s analytics engine to proactively identify data related to fraud. The outcome of the analysis is automatically translated into warnings to companies or end-users with proposed actions on next steps - all to reduce the risk of fraud.

 

Press contact
Emilia Trollmåne, Head of Marketing
+46 73 145 91 50