<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4832873&amp;fmt=gif">

Pressmeddelande, Eniro Group AB

Eniro har tagit fram ett erbjudande inom cybersäkerhet och ID-skydd och fortsätter förflyttningen till ett produktbolag inom B2B.

Eniro Group AB (publ) (”Eniro”) har tagit fram ett erbjudande inom cybersäkerhet och IDskydd och fortsätter förflyttningen till ett produktbolag inom B2B genom att erbjuda sina kunder ett effektivt och ledande skydd mot cyberattacker och ID-stölder. Produkten har tagits fram och anpassats till våra nordiska kunder inom småföretagarsegmentet och kommer att erbjudas i en SaaS-lösning. Lösningen är framtagen tillsammans med vår samarbetspartner Defentry. Produktdiversifieringen förväntas vid en uppskalning av produkten leda till högre försäljning för gruppen men framför allt också högre marginaler. Därtill räknar Eniro med att leadsgenereringen effektiviseras med hjälp av detta erbjudande till marknaden.

Under de senaste åren har antalet företagshemligheter och data som är till salu på olika platser på internet ökat kraftigt. Detsamma gäller hackerattacker och ID-stölder. Konsekvensen blir att cyberattacker blir ett av våra företagares viktigaste områden att säkra sig mot och ett av de största hoten mot innovationskraft och företagande i Norden. På global basis spår man att kostnaden för cyberbrott kommer att mer än fördubblas de närmaste åren. Den globala marknaden för cybersäkerhet och identitetsstöld är en av världens snabbast växande marknader. Marknaden förväntas vara värd 250 miljarder USD i slutet av 2023, med årlig tillväxttakt på 10,2% sedan 2018. Europa står för en stor del av marknaden där flera stora internationella aktörer är verksamma och marknaden här beräknas vara värd 70 miljarder USD och i Norden cirka 6 miljarder USD, enligt rapporter från Markets and Markets.

Digitaliseringen gör småföretagare extra utsatta och sårbara för cyberhot. Nordiska företag har en tradition av att vara ledande inom teknik och innovation vilket gör de till attraktiva måltavlor för cyberangripare som söker efter värdefull intellektuell egendom eller företagshemligheter. Detta gör det till en strategisk avgörande fråga för de 50 000 kunder som vi representerar i Norden och vi har därför valt att använda vår plattform för att stödja våra kunder och Nordens företagare och samtidigt diversifiera vår produktportfölj genom ett nytt SaaS-erbjudande. Samarbetet har tagits fram tillsammans med Defentry. Defentry är ett svenskt cybersäkerhetsföretag som tillhandahåller en digital bevaknings- och larmtjänst.

”Små och medelstora företag saknar kompetens, resurser och medel för att fullt ut skydda företaget och de anställda mot cyberhot. Med hjälp av vår nya SaaS-produkt kan vi nu säkerställa att användare och bolag i hela Norden får möjlighet att skydda sig mot identitetsstölder, företagsbedrägerier eller hackade konton till ett attraktivt pris. Vårt uppdrag blir att säkra människors digitala liv och skapa säkrare förutsättningar för våra kunder att bedriva sin verksamhet”, säger Hosni Teque-Omeirat, VD och koncernchef för Eniro.

Vår förhoppning är att detta erbjudande ska förenkla för våra kunder, skapa nya starka kundvärden och bidra till nya intäktsströmmar för bolaget på resan mot att bli ett produktbolag.

För mer information, vänligen kontakta:
Hosni Teque-Omeirat, verkställande direktör och koncernchef Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)70-225 18 77
E-post: hosni.teque-omeirat@eniro.com

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2022 omsatte Eniro-koncernen cirka 930 MSEK och hade cirka 900 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.